۱۶۶۴۷
۲۱۸

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۲۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

کتاب های زیادی خوانده ام

دانش و فناوری

رباتیک

فرهنگ و ادبیات

مشاعره

ورزش

بسکتبال

هنر

آشپزی