عزیزی پور

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

1
مجموعه ته جدولی ها
نقاشی
روباتیک
کامپیوتر
فوتبال
والیبال
هندبال
پینگ پونگ
شطرنج
تکواندو
بسکتبال
حکایت
فارسی

پسران

دختران