۳۶۱۹۳
۱۹۰

۰ کتاب خوانده‌ام

۸۸ محتوا

۵۲۴ دیدگاه

۳۷ فیلم

۱۹۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۸ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کاربرگ اختلاف تصاویر + حل ماز
خلاقیت و کاردستی
کاردستی و خلاقیت
کاربرگه ای
اثر انگشت
آشنايي با عينك و طراحي عينك
آشنایی با مشاغل
پلاسکو و آتش نشانان قهرمان
تزیین پیش دبستان به مناسبت دهه فجر

...