صاحبکار خراسانی

دانش آموز مدرسه میزان (هشتم)


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
پیارسال
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۴ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
پارسال بهداشت مدرسه

انجام شد

پارسال بهداشت

شرکت کردم

پارسال فعالیت نوروزی ریاضی پایه هفتم

سلام فعالیت انتخابی : شکل سه بعدی

پارسال فعالیت نوروزی درس اجتماعی

سلام ببخشید شهر همجوار ما خیلی تفاوتی با ما نداشت

پیارسال فواید خواب کافی

عالی

پیارسال شهید محراب (2)

دوستان کسی می توانند بهمن کمک کند تا متنم را دریت کنم هر چه ویرایش می کنم نمی شود

پسران

دختران