۲۸۵۸۶
۴۶۵

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۵ محتوا

۵۳۴ دیدگاه

۱۹ فیلم

۹۳ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۹ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

10 بازیکن تکنیکی جهان 2020
مضرات قند و شکر
مضرات قند و شکر
۱۰ تا از گران ترین ماشین های جهان در سال ۲۰۲۰
طولانی ترین و خفن ترین ماشین دنیا
کریستینو رونالدو چند تا ماشین دارد؟
ورزش در خانه
هری پاتر
مایکل فلپس
شنا
طالقان

...