۲۱۸۸۹
۳۸

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۸۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ دوست

...

کتاب‌ها

علاقمند به کتابهای حوزه مدیریت هستم.

دانش و فناوری

من کارشناسی ارشد MBA با گرایش مدیریت استراتژیک دارم. یک مدیر حرفه ای و یک قاری و مدرس قرآن هستم.

فرهنگ و ادبیات

تخصص فرهنگی من حوزه قرآن است.

ورزش

به شدت فوتبالی هستم.

هنر

هنر من هنر تلاوت است. البته در زمینه گرافیک هم صاحب تجربه هستم.