۷۱۳۳
۱۵۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۹ محتوا

۲۴۳ دیدگاه

۰ فیلم

۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

معمای سخت
وصیت شهدا
صحبت های آقای خامنه ای
سردار سلیمانی_جهاد مقاومت
سردار سلیمانی
مداحی حاج مهدی رسولی 2
كره زمين/علمي جذاب
معرفی کتاب
مسابقه علم جایزه 2
انتقام سردار
بهترین هواپیما های جنگنده جهان    قسمت 1
روش ساخت سه پایه بتونی.

...