منتظری هدش

دانش آموز مدرسه میزان (نهم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

2
پرونده های کاراگاه سیتو و دستیارش چین می ادو
ماجراجویی - کاراگاهی
دوست دارم : طراحی نقاشی - خط - کار روی چوب
بلدم : طراحی و نقاشی
روباتیک و الکترونیک
ریاضی - علوم - کامپیوتر - کاربا نرم افزار های مختلف
والیبال - شنا - فوتبال - پینگ پونگ
پارسال بهداشت مدرسه

سلام شرکت کردم

پارسال تحقیق میدانی

شرکت کردم

پارسال خدمات رفاهی مدرسه

شرکت کردم

پارسال بوفه

مفید بود

پارسال بهداشت

مفید بود

پارسال ماجرای نیمروز هشتم ها :)

بسیار عالی

پارسال وضو

عالی

پارسال چرا خواب مهم است؟

خیلی خوب بود

پسران

دختران