در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

متقاضیان شرکت در صبح (8تا12)

۳۵

۰

متقاضیان شرکت در عصر (13تا17)

۱۳

۱

متقاضیان شرکت در صبح (8تا12)

۳۰

۰

متقاضیان شرکت در عصر (13تا17)

۱۹

۰

آموزش عکاسی

۷

۱

نجوم(ستاره شناسی)

۳

۰

	تدوین فیلم با نرم افزار Adobe Premiere (دبیرستان دوره دوم)

۱۶

۲

ویرایش و تولید عکس با نرم افزار Adobe Photoshop

۱۸

۰