در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

لکو کیدز (ویژه پیش دبستانی ها)

۱۳

۰

لکو ایفان(ویژه پیش دبستانی ها)

۱۰

۰

رباتیک ( دختران پیش دبستان و اول )

۲

۰

رباتیک ( دختران پایه دوم و سوم )

۴

۰

رباتیک ( دختران پایه چهارم تا ششم )

۶

۰

رباتیک ( پسران پیش دبستان و اول )

۳۴

۴

رباتیک ( پسران پایه دوم و سوم  )

۲۲

۰

رباتیک ( پسران پایه چهارم تا ششم  )

۱۵

۱