دوره‌ها و برنامه‌ها

جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت ۸:۱۵ روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰۸:۱۵

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۳ نفر
رایگان

جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۴:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
رایگان

اردوی کُلکچال

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

ظرفیت دوره: ۴۹ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴۹ نفر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پایه هفتم، سه شنبه ها، گروه سه

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پایه نهم، سه شنبه ها، گروه سه

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

ظرفیت دوره: ۱ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پایگاه تابستانی دبیرستان میزان (دوره دوم)

زمان برگزاری: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

ظرفیت دوره: ۸۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶۳ نفر
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اردوی شهربازی سرپوشیده پایه هفتم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

ظرفیت دوره: ۳۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۱۸۰,۰۰۰ تومان

اردوی شهربازی سرپوشیده پایه هشتم و نهم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

ظرفیت دوره: ۳۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۱۸۰,۰۰۰ تومان

اردوی کُلکچال پایه هشتم و نهم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

ظرفیت دوره: ۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

اردوی کُلکچال پایه هفتم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸ نفر
۳۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران