دوره‌ها و برنامه‌ها

انیمیشن ، تحلیل و گفت و گو (پیش دبستان یک و پیش دبستان دو و اول دبستان )

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۱ نفر
۶۰,۰۰۰ تومان

حل مسئله ( دوم دبستان)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۴۰,۰۰۰ تومان

انیمیشن ، تحلیل و گفت و گو (دوم دبستان )

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۶۰,۰۰۰ تومان

هوش مالی_ سواد مالی( سوم دبستان)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۷ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان

کتابستان _ روانخوانی (اول دبستان)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۷ نفر
۷۰,۰۰۰ تومان

هوش مالی_ سواد مالی( دوم دبستان)

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۷ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان

مدادستان _داستان نویسی (دوم دبستان و سوم دبستان)

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۱۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
۶۰,۰۰۰ تومان

اشنایی با طبیعت ( پیش دبستان یک، پیش دبستان دو و اول دبستان )

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۲۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۱ نفر
۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۱ نفر
۵۵۰,۰۰۰ تومان

قصه و قصه گویی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

ظرفیت دوره: ۶۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴۴ نفر
رایگان

پسران

دختران