دوره‌ها و برنامه‌ها

بهبود و ارتقا والدگری بر اساس آگاهی و حساس سازی والدین نسبت به سرچشمه رفتارها و اعمالی که انجام می دهند و ارایه برخی راهکارها

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

ظرفیت دوره: ۹۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۹۰ نفر
رایگان

کارگاه دوره مقدماتی آشنایی با تغییرات رشدی کودک و نوجوان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

ظرفیت دوره: ۲۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

حضور دانش آموزان در مدرسه (ساعت 14:30 تا 16:30)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۴:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۲ نفر
رایگان

کارگاه بازی های رایانه ای ؛ دنیای فراواقعی کودکان

زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

ظرفیت دوره: ۸۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸۵ نفر
رایگان

دانش افزایی ویژه اولیاء

زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۳ نفر
۹۵,۰۰۰ تومان

فن بیان

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

ظرفیت دوره: ۹۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۹۰ نفر
رایگان

ارتباط موثر

زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

ظرفیت دوره: ۸۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۸۰ نفر
رایگان

تربیت عاطفی ، اجتماعی

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

ظرفیت دوره: ۷۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۷۰ نفر
رایگان

مهارت مطالعه موثر و تندخوانی

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

ظرفیت دوره: ۸۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۷۶ نفر
رایگان

کارگاه تربیت مربی روش میزان - دوره 33

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

ظرفیت دوره: ۱۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۶ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران