دوره‌ها و برنامه‌ها

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

ظرفیت دوره: ۲۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۵ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

ظرفیت دوره: ۳۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳۴ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

ظرفیت دوره: ۳۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۸ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

ظرفیت دوره: ۳۲ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳۲ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

تربیت جنسی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

ظرفیت دوره: ۷۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

روانشناسی تنبلی

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

ظرفیت دوره: ۷۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶ نفر
رایگان

سوادمالی

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

ظرفیت دوره: ۷۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

خلاقیت

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

ظرفیت دوره: ۶۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
رایگان

تست اسفند

زمان برگزاری: جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۰:۴۵

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

حضور دانش آموزان پایه پنجم در مدرسه (ساعت 8 تا 10)

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۹

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۰ نفر
رایگان

پسران

دختران