رویدادهای مدرسه

افتتاحیه

هفته نامه الکترونیک

بر شما مبارک


خلاصه :

افتتاحیه هفته نامه الکترونیک بر تمام مشتاقان الکترونیک مبارک.

امروز پس از یک هقته روز شماری به 17 خرداد سال 1399 رسیدیم که افتتاحیه ی هفته نامه الکترونیک است و به امید خدا با شروعی قوی الکترونیک را آغاز می کنیم.

توکل بر خدا

اگر سخن یا حرفی دارید در این قسمت کامنت ها بیان کنید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
آفرين

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلام فیلم های جذاب تر و جالب تر برای این که آدم های بیشتری جذب شوند انتخاب کن.
راستی اینی که الان توضیح می دهی یکم برای اکثریت سخت نیست؟
(البته خودم کلاس الکترونیک رفتم)

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
خیلی چرت من متنفرم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عمو هادی خیلی چرت من متنفرم
خب می توانید دیگر به مطالب هفته نامه سر نزنید یا اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید سازنده بیان کنید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
کلا زیاد مینویسی البته همشو کپی میکنی از اینترنت وخیلی سنگینه مطلبات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عمو هادی کلا زیاد مینویسی البته همشو کپی میکنی از اینترنت وخیلی سنگینه مطلبات
1-خب در مطالب بعدی نظرسنجی می گذاریم که آیا مطالب زیاد نوشته می شود یا خیر و اینکه مطالب سنگین است یا خیر.
2-آقای محافظ کاراکال ها خود من می دانم که مطالب من کاملاً خود نوشته است و مدرک هم داشتم که در کامنت های شما به عنوان جواب نوشتم و باز هم می گویم که من کلمه ای از حرف های خودم را کپی نکردم و برای خودم نیز وژدان و راستگویی از همه چیز مهم تر است.
ممنون از انتقاد های سازنده شما.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران