آموزش

مطلب گذاشتن

روی سایت


۰۷ آبان ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۱:۱۸
۴۷
۱۵


در این مطلب، مطلب گذاشتن روی سایت را آموزش دادم.

در فیلم

برچسب‌های این مطلب:

سایت

چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4

آموزش

آموزش پست گذاشتن در سایت

برچسب های این رسانه :
سایتبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


<