آموزش

تکلیف رایانه

کارت ویزیت

۱۳۹۷/۸/۵


خلاصه :

تکلیف رایانه کارت ویزیت

این تکلیف در تاریخ 197/8/5 دریافت شد.

۵ سال پیش
عالی درست کردی ولی ادرس نزدی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
فلافلی اینتریست

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
tavajoh nemodam

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران