انتخابات رياست جمهوري

.


۰۱ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۱:۳۶
۳۸۲


برگزاري انتخابات رياست جمهوري ميزان(دي۹۷)

انتخابات رياست جمهوري ميزان در تاريخ سي ام دي ماه برگزار شد.
در جريان اين انتخابات ، سه نفر از دانش آموزان ، داوطلب پست رياست جمهوري بودند كه همه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفتند.
در نهايت پس از پايان دوره ي تبليغاتي كانديدا ها ، در روز يكشنبه 30 دي ، انتخابات در فضايي پر شور و با حضور حد اكثري دانش آموزان دبيرستان دوره اول برگزار شد.
پس از پايان راي گيري ، شمارش آرا توسط شوراي نگهبان انجام شد كه آقاي سپهر نصيري موفق شدند اكثريت آرا را كسب كنند.
همچنين در روز اول بهمن ، مراسم تنفيذ حكم با حضور مسئولين مدرسه و دانش آموزان در نمازخانه برگزار شد و رئيس جمهور منتخب حكم تنفيذ را از رهبر حكومت تحويل گرفتند.
تذكر : براي آشنايي بيشتربا حكومت ميزان ، به كتاب «ارتقاي سواد سياسي در روش ميزان »مراجعه فرماييد.
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.