قرآن صبحگاهی هفتم تا دوازدهم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

آزمون مفاهیم ۴


۰۹ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۹:۰۱:۰۶
۱۳۰
۳


غیبت ، پیروی از شیطان ، اسراف ، ترک گناهان بزرگ سبب آمرزش گناهان کوچک ، لغزش زبان و زیاد سخن گفتن و در حضور خداوند موضوع شش قرآن صبحگاهی است .

غیبت ، پیروی از شیطان ، اسراف ، ترک گناهان بزرگ سبب آمرزش گناهان کوچک ، لغزش زبان و زیاد سخن گفتن و در حضور خداوند موضوع شش قرآن صبحگاهی است که قرار است در چهارمین آزمون مفاهیم امسال مورد سنجش قرار گیرد تا بدانید و بدانیم که چقدر در ذهنمان ماندگار شده است و انشاءالله در زندگی مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.