سایت کاربردی

سایت با حساب

رایانه


۲۰ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۵:۰۱:۵۸
۱۳۵۳


معرفی سایت کاربردی با حساب

ما در این هفته با استفاده نرم افزار کمتازیا یک سایت کاربردی را معرفی کردیم.

من به دلیل نصب نشدن این نرم افزار با نرم افزار screen recorder این کار را انجام دادم.

برچسب‌های این مطلب:

علمی هنری رایانه


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.