دلنوشت

نانوچیست؟

علمی-آموزشی

سواد صنعتی


خلاصه :

آیا شما می دونید نانو چیست ؟ منظور از نانو تکنولوژی یعنی چی؟

این ظرات کوچک در حقیقت زندگی ما را تشکیل می دهند. هدف اصلی اکثر تحقیقات درباره نانو شکل دخی تر کیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است.

۵ سال پیش
ببخشید یک غلط املایی دارم اون شکل دهی هستش

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
ممنونم آقا از نظرتون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران