دلنوشت

تحقیق علوم

علمی_آموزشی

جدول ارزش غذایی


خلاصه :

ببخشید مختصر است وتصاویر واضح نیست. ولی مهم این است که بدانیم چه مصرف می کنیم

کربوهیدرات‌ :کربوهیدرات ها نو عی انرژی محسوب می شوند 

و نشاسته نوعی کربوهیدرات است. گیاهان در فتوسنتز قندی به نام گلوکز می سازند . و می شود گفت که نشاسته نوعی کربوهیدرات مرکب وگلوکز نوعی کربوهیدرات ساده است.

همه این ها را گفتم که بگویم بیستر موادی که ما روزانه مصرف می کنیم کربوهیدرات دارند. استارتر ها نوعی باکتری هستند که با ایجاد تغیییرات مثبت به لبنیات اضافه می شوند.

بریکس: بریکس رب گوجه فرنگی باعث غلظت وبه معنایی سفتی آن می شود هر چه بریکس مناسب تر باشد رب بهتری به ما تحویل می دهد.

پروتئین:می شود گفت در بیشتر مواد غذایی پروتئین است.پروتئین ها مواد آلی بزرگ ویکی از انواع درشت مولکول های زیستی هستند که از زیر واحد های به نام آمینو اسید ساخته شده اند. پایان

#علوم

۵ سال پیش
ببخشید بنده ۶تا عکس گذاشته بودم ولی نمی دونم کو🙄🙄🙄🙄 عزر می خوام

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران