دلنوشت

نقشه کشی

رایانه


خلاصه :

من با این برنامه نقشه یک پارکی را درست کردم

ما می توانیم با بخش   floor plants نقشه کشی هی مختلفی را از جمله نقشه پارک، خانه ، اداره را ساخت که خیلی بخش جالبی است

می می توانیم به نقشه مان چیزهای متنعی را اضافه کنیم و نقشه را تغییر بدهیم. 

۵ سال پیش
عجب پارک رویایییییی......

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران