رویدادهای مدرسه

فصل ۳ زواياي داخلي

در كلاس رياضي چه مي گذرد (۲)

كاشي كاري


خلاصه :

فعاليت هاي گروهي درس رياضي

برگه های اشکال چند ضلعی منتظم از هفته قبل به دانش آموزان داده شد . در کلاس با ذکر خاطره ای از کاربرد کاشی کاری ، فعالیت را آغاز کردیم. به دانش آموزان گفته شد که صفحه روبروی خود را ابتدا فقط با یک چند ضلعی کاشی کاری نمایند. سپس با استفاده از چند کاشی مختلف این کار را انجام دهند .آنگاه ملاحظه کنند که با چه شکل هایی کاشی کاری انجام میشود و با چه نوع شکل هایی فضای خالی باقی میماند.پس از انجام کامل فعالیت به دانش آموزان فرصتی داده شد تا به کشف رابطه ریاضی بین زوایای چند ضلعی ها و کاشی کاری کامل بپردازند. سپس با بحث و گفتگو به این نتیجه رسیدیم که در مرحله ابتدایی و ساده ، در صورتی کاشی کاری به صورت کامل انجام میشود که اشکال کاملا بر هم منطبق شوند و فضای خالی بین آن ها باقی نماند. در مرحله دوم اگر بخواهیم به صورت رابطه ریاضی مطرح کنیم باید بگوییم در صورتی کاشی کاری به صورت کامل انجام میشود که مجموع زوایای تشکیل شده در هر گره برابر 360 درجه بشود.

۵ سال پیش
یادش بخیر
😁😁

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
خیلی ممنون از جناب آقای میری و جناب آقای بیات که این فرصت رو به ما دادن تا لذت ریاضی را درک کنیم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
همچنین اضافه می کنم که فیلم پایینیه خیلی خوب تدوین شده.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
خیلی ممنون از دبیران بسیار عالی ریاضی هشتم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
چه موزیک زیبایی ..!!!

😁GOT😁

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
آقا میری و استاد بیات خدا می داند که اگر سلیقه به خرج نمی دادید چند وقت زمان می برد که بچه ها رابطه ی فیثاغورس را یاد بگیرند . من که با این فکر توانستم که فعالیت ها را به خوبی انجام دهم .سپا✔✅🇮🇷

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
خود مبحث درس هم نوعی هنر معماری بود البته در قدیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
آقای میری واستاد بیات واقعا آن جلسه شاهکار بود. چون خودم آن لحظه ها را حس کردم و یاد گرفتم با چند ضلعی ها آشنا شدم و به خوبی یاد گرفتم.😊😊😊

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

به نام خدا

کاشی کاری یکی از روش های دلپذیر تزئین معماری در تمام سرزمین های اسلامی است.

فصل چند ضلعی ها یا همان فصل کاشی کاری می خواست که به ما این درس یاد بده ولی این توانایی را نداشت
و از رفقای چندین ساله اش کمک گرفت آن دو نفر که بودند بله آقای میری وآقای بیات بودند .

آن دو توانستند تا ما این مبحث را به صورت عملی یاد بگیریم و کلاس جذابی را رقم بزنیم

امدوارم از داستان باحالمممممممم خوشتانننننننن آمددددده بااااااشد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران