آموزش

تکلیف رایانه


خلاصه :


بسم الله الرحمن الرحیم

یک برنامه کاربردی:

برنامه interactive physics یکی از پر کاربردترین برنامه های دنیا است. این برنامه بر مبنای این هدف که آزمایش های فیزیک را راحت تر و دقیق تر و با فریم های مختلف دید وانجام داد.

این برنامه شکل های هندسی مختلفی دارد که می توان جای اجسام دیگر جایگزین کرد و روی آ« ها نام گزاری کرد.

در این برنامه میتوان آزمایش های مختلفی مثل سرعت متوسطه تندی متوسطه یک ویا چند جسم را انجام داد..

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران