مقالات

نرم افزار کاربردی

Interactive Physics

رایانه


خلاصه :

ن

نرم افزاری است که در تمامی شاخه ها و گروه های آموزشی کاربرد دارد. این نرم افزار برنده جایزه بهترین نرم افزار آموزشی می باشد که تجربه ای هیجان انگیز را برای مشاهده، بررسی و اکتشاف در دنیای فیزیک از طریق شبیه سازی آزمایشات و فرآیند های آن خلق می کند. کاربر می تواند با استفاده از ویژگی های قدرتمند این برنامه به شبیه سازی و تصویر سازی وقایع فیزیکی و اندازه گیری پارامتر های مختلف از جمله گرانش، نیرو، سرعت، شتاب و … بپردازد

قابلیت های کلیدی نرم افزار

 ایجاد اشیا با رسم دایره، بلوک و چند ضلعی
– اندازه گیری سرعت، شتاب، نیرو، انرژی و غیره در واحدهای استاندارد و انگلیسی
– ایجاد طناب، کمک فنر و دامپر، قرقره، اسلات ها، دیسک ها و موتورها
– شبیه سازی تماس، برخورد و اصطکاک

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران