دلنوشت

معرفی نرم افزار one note

رایانه


خلاصه :

نمونه هایی از قابلیت این نرم افزار این است که:

نمونه هایی از قابلیت این نرم افزار این است که:

1- ضبط صدا مخصوصا در جلسات

2- ماشین حساب ساده

3- مدیریت تمام نوشتار ما

4-دفتر یادداشت دیجیتال

5- و.....
 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران