مقالات

صرفه جویی در

صرفه جویی در مصرف آب

مصرف آب


خلاصه :

مقاله در باره ی صرفه جویی در مصرف آب+تکلیف برای کار و فناوری

به نام خدا

صرفه جویی در مصرف آب

 

آب با ارزش ترین نعمت خداوند است که نشاط ، سلامتی وزندگی همه ی موجودات به آن وابسته

است و کمبود آن مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد. ما می دانیم برای داشتن آبی سالم وشیرین،

هزینه های بسیاری صرف احداث سد، منابع ذخیره ی آب، تصفیه خانه و خطوط انتقال می شود.پس به

یاری هم و رعایت اصول زیر می توانیم کشورمان را در ذخیره سازی آب یاری کنیم:

1- هنگام مسواک زدن از لیوان استفاده کنیم.

2- برای نظافت پله ها و حیاط، از جارو یا دستمال

مرطوب استفاده کنیم.

3- برای نوشیدن آب در مدرسه و پارک، از لیوان

استفاده کنیم.

4- شیرهای آب که نشت می کنند، تعمیرکنیم.

5- هنگام شست وشو، شیر آب را به طور مداوم باز

نگذاریم.

 

بد نبود ولی خوب هم نبود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

البته مطلب های دیگت خوبن دیدم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اگه میتونستی یه سر به مطالب منم بزن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران