رویدادهای مدرسه

هیئت


خلاصه :

هیئت در پایه

ما در مدرسه پایه ی خودمون پنجم هفته ی قبل شهادت و هفته ی شهادت حضرت فاطمه شنبه وسه شنبه مداحی کردیم.شنبه حافظ هادیان خوند سه شنبه امین جوان الماسی خوند،شنبه محمد حسین طاهری فرد خوند ولی   سه شنبه که قرار بود علی همتی بخونه که وقت نشد

۴ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
ماشالا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران