بابایاگا عجوزه روسی


۱۰ دی ۱۳۹۸ / ۲۲:۰۱:۳۲
۶۸۵


سلام

«بابا یاگا» (Baba Yaga) جادوگر افسانه ای اساطیر اسلاو (روسی) است.
این عجوزه نامیرا، با آن دماغ بزرگش، سوار بر یک هاون چوبی جادویی، در جنگل ها سرک می کشد و بچه های گمشده را طمعه خود کرده و می خورد. منزل «بابا یاگا» یک کلبه چوبی است که روی یک یا دو پای مرغ سوار است.
«بابا یاگا» در خیلی از افسانه ها و داستان های روسی حضور دارد؛ گاهی به صورت یک جادوگر بدطینت و گاهی هم در نقش جادوگری مهربان و ناجی قهرمان داستان ظاهر می شود.

«بابا» در زبان روسی یعنی پیرزن یا مادربزرگ و کلمه «بابوشکا» هم از همان مشتق شده است. «یاگا» هم ریشه در زبان های اسلاویک دارد و در مجموع می توان «بابا یاگا» را «پیرزن ترسناک» یا «عجوزه» ترجمه کرد.

در زبان روسی به خانم های زشت یا بداخلاق «بابا یاگا» (عجوزه) می گویند یا به کسی که خنده ناشیرینی دارد می گویند: مثل «بابا یاگا» می خندد.

همان طور که در باور مردم عامه بعضی از مناطق ایران و قفقاز (جنوب روسیه)، «آل» را موجودی ترسناک می پنداشتند، در زمان های نه چندان دور، «بابا یاگا» هم مورد وحشت کودکان بوده و بچه ها را با ترساندن از «بابا یاگا» از دور شدن از منزل برحذر می داشتند.

برچسب‌های این مطلب:

هنرینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.