رویدادهای مدرسه

سناریو

روش تحقیق

منابع


خلاصه :

در روش تحقیق چند مورد اهمیت بیشتری دارند . مثال:سناریو. سناریو یعنی هدف درباره موضوع خود. مثال:منابع.ما برای اینکه بتوانیم به تحقیق بهتری دست یابیم می تئوانیم از منابع مختلف استفاده کنیم.

ما در پایه هشتم طرح درسی داریم به نام روش تحقیق. در این کلاس ما روش های تحقیق کردن را با فیش های تحقیق یاد می گیریم تا در آینده اگر در باره چیزی به مشکل برخوردیم و بای درباره آن موضوع تحقیق می کردیم به مشکل نخوریم.

من در این مطلب تحقیق خودم را به صورت یک پاور پوینت به نمایش گذاشته ام تا شاید شما بیشتر متوجه شوید.

 

با تشکر از آقای ملایی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

من شما را پیگیری کردم لطفا شما هم من را پیگیری کن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران