آزمايشهای درس علوم

آزمايشهای درس علوم در مدرسه راهنمايی ميزان


۰۵ آذر ۱۳۹۶ / ۰۸:۲۱:۵۴
۱۲۰
۰


آزمايشهای مربوط به درس علوم در مدرسه  راهنمايی به سه شكل انجام  می‌شود

  1. كلاس آزمايشگاه

   آزمايشهايي كه دانش آموزان انجام مي دهند با رويكرد تكرار يك تجربه است. يعني در آزمايش هاي علوم خلاقيت و ابتكار جايي ندارد بلكه هدف از آزمايش تجربه و لمس يك اتفاق طبيعي است.

   آزمايشهايي كه دانش آموزان انجام مي دهند يا مشاهده مي كنند به سه دسته تقسيم مي شوند.

  • آزمايشهايي كه نياز به وسايل و محيط آزمايشگاهي دارد كه در آزمايشگاه با حضور معلم و توسط معلم و دانش آموزان انجام مي شوند.
  • آزمايشهايي كه هنگام ارائه درس براي فهم و درك بيشتر دانش آموزان در كلاس علوم توسط معلم انجام مي‌شوند و نيازي به محيط آزمايشگاهي ندارند.
  • آزمايشهايي كه با لوازم و وسايل ساده انجام مي شوند و دانش آموزان در محيط خانه براي كسب تجارب ساده به آنها مي پردازند. هنگام انجام اين آزمايش‌ها، دانش آموزان از اجراي آزمايش خود فيلم تهيه نموده و به معلم خود ارائه مي نمايند و يا آن را در وب سايت مدرسه قرار مي دهند.

   عموما دبير آزمايشگاه همان معلم گرامي علوم است.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط