مباحثه دركلاس فعاليت های اجتماعی

مزايا و معايب مهد های كودك وخانه های سالمندان


۰۵ آذر ۱۳۹۶ / ۱۵:۱۷:۵۵
۱۰۶
۱


مهد هاي كودك وخانه هاي سالمندان چه كاركرد هاي مثبت ومنفي اي دارند؟

دانش آموزان دركلاس مطالعات اجتماعي با رويكردي فعاليت مدار، به جاي اينكه فقط متون درسي را حفظ كنند، درمورد مسائل مهم اجتماعي به بحث وگفت وگو مي پردازند. دراين گفت وگو ها كه زير نظر دبير انجام مي شود ، دانش اجتماعيِ بچه ها بالامي رود ودرك بهتري نسبت به مسائل روز پيدا مي كنند. درآخرين فعاليت در پايه نهم ، دانش آموزان درمورد مزاياومعايب مهد هاي كودك وخانه هاي سالمندان  گفت وگو كردند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط