سلسله پادشاهي كيانيان


۱۰ آذر ۱۳۹۶ ۱۸:۰۱:۱۶
۲۸۳
۳۳

. ميخواهيم با كمك شما اطلاعاتي از اين دوره پادشاهان جمع آوري كنيم

سلسله پادشاهان كياني كه از پادشاهان قبل از هخامنشيان بودند بسيار گم نام هستند و ما اطلاعات كمي از آنها داريم

منتظر مطالب شما هستم.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.