تاریخ پر فراز و نشیب ایران

مفاد و بندهای قرارداد گلستان و ترکمنچای

قراردادهای ننگین تاریخ ایران


۱۳ آذر ۱۳۹۶ / ۲۱:۱۴:۰۳
۱۱۰
۳


بررسی برخی از مفاد و بندهای قراردادهای ننگین تاریخ ایران که باعث جدایی قسمت هایی از کشور شد !

بسمه تعالی

پیمان‌نامهٔ گلستان 

پیمانی است که در تاریخ ۳ آبان ۱۱۹۲ در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوران قاجار بین این دو کشور امضاء شد. به دنبال این قرارداد، حکومت قاجار بخش‌هایی از شمال ایران شامل: قفقاز ،ارمنستان و ایالت‌های شرقی گرجستان از ایران گرفته و به روسیه واگذار کرد‌.

این عهدنامه در روستای گلستان در قفقاز به امضاء رسید و به این خاطر به این نام مشهور گردید.

برخی از بندهای این پیمان :

۱ . صلح طرفین با یکدیگر

۲ . قرار بر کمک روسیه به ایران در مواقع دشوار بود

۳ . تردد کشتی های روس در دریای خزر و کمک ایران به آنان در زمان توفان یا ... و اجازه نزدیک شدن آنها به ساحل ایران

۴ . تنها کشتی های نظامی روسیه میتوانستند در دریای خزر حضور داشته باشند

عهدنامه ترکمانچای پیمانی است که در اول اسفند ۱۲۰۶  در ادامه جنگ‌های بین ایران و روسیه در دوران حکومت قاجار میان این دو کشور امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشاه ایران ، میرزا ابوالحسن خان شیرازی و الله یارخان  آصف الدوله و از سوی امپراتوری روسیه ایوان پاسکویچ حضور داشتند.این پیمان بعد از عهدنامه گلستان و به دنبال شکست ایران در جنگ در قفقاز جنوبی و آذربایجان امضا شد و طی آن برخی قلمروهای دولت قاجار در قفقاز شامل سرزمین ها ایروان و نخجوان از حکومت ایران گرفته و به روسیه واگذار شد.

برخی از بندهای این پیمان ننگین‌بار تر از پیمان‌نامه گلستان :

۱ . ایران دیگر حق کشتیرانی در دریای خزر نداشت

۲ . ملزم به پرداخت ۱۰ کرور ( ۵ میلیون تومان ) بعنوان غرامت به روسیه شد

۳ . حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا و سعی برای به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه

۴ . آزادی اسرای طرفین

۵ . اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه ( کاپیتولاسیون )

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط