تاريخ معاصر بيت المقدس


۱۶ آذر ۱۳۹۶ / ۲۳:۰۱:۱۳
۱۴۲
۱۱


بيت المقدس مجددا توسط رژيم اشغالگر تصرف مي شود.

بسمه تعالي

به بهانه اعلام بيت المقدس بعنوان پايتخت رژيم اشغالگر

   شهر بيت المقدس (اورشليم) از ابتدا به دو قسمت غربي و شرقي تقسيم شده بود. قسمت غربي آن زير نظر فلسطين و بخش شرقي آن تحت كنترل اردن اداره مي‌شد. بعد از اشغال فلسطين توسط يهوديان، قسمت غربي شهر بيت‌المقدس نيز بدست رژيم اشغالگر  افتاد.

   در سال 1967 طي جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل، يهوديان تا رود اردن پيش رفتند و به عبارتي تمام شهر بيت المقدس را تصرف كردند، اما اردن تصرف كرانه غربي(باختري) كشور خود را توسط رژيم اشغالگر نمي پذيرفت و مدام با آنها درگير بودند. چند سال بعد قرار داد آتش بس در مناطق كرانه باختري رود اردن، بين دو كشور منعقد مي‌شود ولي به هيچ عنوان اردن راضي نمي شود تا كرانه باختري متعلق به يهوديان شود و شوراي امنيت سازمان ملل نيز مالكيت رژيم اشغالگر بر اين بخش را مورد تاييد قرار نداد.

   در سال 2008 بعد از قيام خونين فلسطيني ها، رژيم اشغالگر مجبور شد دولت خودگردان فلسطين را به رسميت شناسد و اداره كرانه باختري رود اردن و همچنين نوار غزه را به دولت خودگردان واگذار نمايد.

   حال معلوم مي شود كه بر سر شهر بيت المقدس ابتدا كشور اردن سپس دولت خودگردان فلسطين مدعي مي‌باشند و انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت بدين معني است كه شهر بيت المقدس متعلق به رژيم اشغالگر قدس است.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط