كرسي تلاوت


۲۲ آذر ۱۳۹۶ / ۲۳:۵۲:۴۵
۴۲
۳


آغاز كرسي تلاوت در دبيرستان دوره اول

اولين روز كرسي تلاوت توسط قاري نوجوان دانش آموز خسروي

منابع و مآخذ:

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.