شورای نگهبان


۲۳ آذر ۱۳۹۶ / ۱۴:۰۱:۴۹
۲۱۳
۶


شورای نگهبان چه کارهایی می کند?

شورای نگهبان مدرسه که من از اعضای ان هستم از نهاد های مهم حکومت است

تصویب تصمیماتی که مجلس شورای اسلامی در نظر می گیرد به عهده شورای نگهبان است در جلسات شورای نگهبان که روز های یکشنبه و چهارشنبه می باشد ما به تصویب مصوبات مجلس می پردازیم ما باید مصوبات را با قانون و اسلام تطبیق دهیم 

امیدواریم در این امر مفید واقع باشیم
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط