معرفی

🌿|سبحانک یا رحیم، تعالیت یا کریم|🌿

🌿منم یه سائل حسن🌿

🌿امشب تو را به نام کرامت‌ می‌خوانم و حسن(علیه السلام) دست‌گیر من است..🌿


خلاصه :

‏او همان است که هروقت از او میخوانم💚  از دل عرشِ‌خدا، فاطمه گوید"جـانم"...

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست 

در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ ‎

..حافظ..

--------------------------------------------------------

‏از امام‌حسن‌مجتبی'ع' سوال شد: چرا هیچ سائلی را رد نمی کنید؟

فرمود: "من سائل درگاه خدا و راغبِ پیشگاه اویم و شرم دارم که خود درخواست‌کننده باشم و سائلی را رد کنم خداوندی که به من نعمت سرشار عنایت می کند و دوست دارد که من هم بی دریغ به مردم ببخشم، از آن ترسم اگر بخشش خود را از مردم دریغ دارم، او نیز عنایتش را از من کوتاه کند."

و نیز فرمود: بهترین روزهای جوانمرد، روزی است که از او چیزی درخواست شود...🌱

|صلح‌ امام‌حسن'ع'📚|
#کریم_آل_طه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

َقَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم... 

و پروردگارتان فرمود که مرا با 'خلوص دل' بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم!🌱

غافر |٦٠

---------------------------------------------------------------------------------------

انگار یکی یه‌دستشو گرفته سمت خدا داره به ما میگه حالا تو بیا من مطمئنم خدا جوابتو میده... بابا خدا خودش گفته هرکی منو صدا کنه خواسته‌شو مستجاب میکنم...

تا خدا هست و خدایی می کند،,,,,,،،،مجتبی مشکل گشایی می کند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
تبريك

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بسیار خوب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران