رویدادهای مدرسه

علم ممنوع!ورود دسته هم ممنوع!


خلاصه :

تصور کن شب است و بی قراری.....

نماهنگ سالروز تخریب بقیع

در پایین صفحه 

تصور کن شب است و باز غم داری

خیال  راه رفتن در حرم داری

برای اینکه با دل هم قدم باشی

میای تا اذان صبح آن شب در حرم باشی

تصور کن ببینی رفت و آمد نیست

دگر باب الجواد صحن و گنبد نیست...........

۳ سال پیش
ان شاءالله به زودي...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
دلم برای حرم تنگ شده :(

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران