رویدادهای مدرسه

مبلغ غدیر باشیم


خلاصه :

دیگه چیزی تا عید غدیر نمونده  صحبت های رهبر انقلاب گوش کنیم تا متوجه بشیم........

دیگه چیزی تا عید غدیر نمونده 

صحبت های رهبر انقلاب گوش کنیم تا متوجه بشیم چرا یکی از مهمترین عید مسلمانان است و چرا باید مبلغ آن باشیم 

ممنون ... خوب بود .

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
متشكر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران