رویدادهای مدرسه

نویسنده: یوسف دهقانی

خط خوش بر شخصیت انسان و نگاه خود اجتماعی دیگران به وی چه تاثیری دارد؟

با چه چیزی خط خوش داشته باشیم؟


خلاصه :

چگونه خط خوب داشته باشیم

دست خط شما می‌تواند درباره شخصیت حالات ذهنی حوادث احساسی هم هماهنگی بین دست و چشم یا حتی ساختار استخوانی که روی نحوه گذاشتن قلم اثر می‌گذارد اطلاعاتی را بیان نمایید. زمانی که زمانی یک دست خط ساده می تواند چنین مشخصاتی از هویت شما را بازگو کند ،خط خوش خط چه اثری روی مخاطب تان خواهد داشت.

با پیشرفت علم استفاده از دستخط برای نگارش تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و شاید برای افرادی که از دستخط زیبایی برخوردار نبودند، فرصتی فراهم شد تا به سادگی این بخش از هویت خود را پنهان کنند. با این وجود انسان های زیبا بینی هستند به صورت ذاتی خواستار زیبایی؛ به نظر شما یک دست خط خوش یا خوشنویسی با خودکار چشم‌نواز تر است یا یک متن تایپی؟ درست است که کامپیوتر به تمام ابعاد زندگی ما سرعت می‌بخشد و انجام بسیاری از کارهای آسان تر کرده و ولی هنوز هم زیباترین فونت های تایپی در برابر یه خط خشک با خودکار قادر به عرضه ارز اندام به رقابت نیستند.

یا علی ✋✋✋✋

۳ سال پیش
آفرين.منتظر تمرينات زياد شما هستيم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران