دلنوشت

خط خوش چه تاثیری بر زندگی دارد


خلاصه :

میتونم اینطوری شروع کنم که خط خوش مردم را اجتماعی میکند

هر انسانی که خط خوش داشته باشد مردم مرتبه ی او را بالا میدانند . و اینکه هر انسانی که خط خوش داشته باشد برای او ثروتی بسیار بالا محسوب میشود چون خط نیکو نشانه شخصیت انسان است و انقدر رابطه خط انسان با روان انسان قوی است که علمی به نام خط شناسی به وجود امده

۳ سال پیش
مختصر و خوب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران