محتوای درسی

حکومت دانش آموزی میزان

اعلام داوطلبی ریاست قوه قضائیه

نوبت اول


خلاصه :

اعلام داوطلبی برای ریاست قوه قضائیه

بسمه تعالی

دانش آموزانی که داوطلب تصدی منصب ریاست قوه قضائیه هستند ، می توانند تا آخر وقت روز یکشنبه مورخ 20 مهر ، نام و نام خانوادگی خود را در قسمت نظرات همین مطلب قرار دهند.

 

از میان افراد داوطلب ، یکی از دانش آموزان توسط رهبر حکومت دانش آموزی میزان (جناب آقای مالکی) ، جهت ریاست قوه قضائیه انتخاب و طی حکمی به این مقام منصوب خواهد شد.

۳ سال پیش
این جانب امیر مهدی گلرو پایه نهم الف داوطلب برای ریاست قوه قضائیه هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمد عرفان جلالی پایه نهم کلاس ب داوطلب برای ریاست قوه قضاییه هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمد جواد علایی پایه نهم ب داوطلب برای ریاست قوه قضاییه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
این جانب محمد مهدی عسگری پایه نهم الف داوطلب برای ریاست قوه قضائیه هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمد حسین الله داد پایه نهم ب داوطلب برای ریاست قوه قضائیه هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بسمه تعالی
این جانب محمد علی صانع پایه نهم ب داوطلب ریاست قوه قضائیه هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
این جانب علی آقابابایی پایه نهم الف داوطلب ریاست قوه قضائیه هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
این جانب ارمین قراچورلو پایه نهم ب داوطلب برای ریاست قوه قضائیه هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمد یاسین صنیعی مقدم پایه نهم الف داوطلب برای ریاست قوه قضائیه هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
بسم الله الرحمن الرحیم
این جانب حسین نیلی پایه نهم کلاس الف داوطلب برای ریاست قوه قضاییه هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران