مقالات

علم و دانش


خلاصه :


ارزش آموختن علم از دید گاه امام سجاد:

هر گاه سخصی برای کسب علم و دانش نزد امام بزرگوار می آمد ایشان می فرمودند: بی شک شخصی که برای علم و دانش از خانه خود بیرون رود پایش را روی هیچ تر و خشکی از زمین نمی گذارد. مگر آن که تا طبقه ی هفتم زنین برای او تسبیح خدا را می گویند.

روایتی در باره ی گستره دانش امام باقر:

مردی از پسر عمر سوالی می پرسد که او پاسخش را نمی داند و به آن مرد امام باقر را اشاره می کند و می گوید از او سوال کن و حر جوابی را برایت بیان کرد به من بگو. آن مرد نزد امام باقر رفت و سوالش را پرسید و امام پاسخ او را داد. سپس آن مرد نزد پسر عمر رفت و پاسخ سوال را به او گفت. پسر عمر گفت: ای خاندان , خاندانی هستند که علم و دانش توسط خداوند به آنان آموزش داده شده است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران