آموزش

تحقیق علوم

طیف مرئی

وزارت فرهنگ


خلاصه :

طیف مرئی از طیف نورها خیلی کوچک تر از حد قابل تصور است ولی همین قسمت کوچک که در عکس هم امده میلیون ها رنگ را در خود جای داده که از فروسرخ شروع می شود و تا فرا بنفش ادامه خواهد داشت  


همان‌طور که در مقدمه متن اشاره کردیم، طیف مرئی، ناحیه کوچکی از طیف وسیع الکترومغناطیسی است که چشم انسان قادر به تشخیص (دیدن) آن است. چشم معمولی و سالم انسان می‌تواند طول موج‌های بین

 

از انتهای باند بنفش تا 

 

را در انتهای باند قرمز تشخیص دهد. این ناحیه طول موجی از حیث فرکانس مطابق با رابطه

 

 

 

، تقریباً بین فرکانس‌های 

 

در ابتدای باند قرمز تا 

 

در انتهای باند بنفش قرار دارد. دقت داشته باشید طول موج و فرکانس با یکدیگر رابطه عکس داشته و طیف الکترومغناطیسی از فرکانس‌های کم (طول موج زیاد) تا فرکانس‌های زیاد (طول موج کم) گسترش می‌یابد.

 

همان‌طور که از شکل (2) و شکل (۳) نیز مشخص است، طیف مرئی شامل تمامی رنگ‌ها که برای چشم یا مغز انسان قابل درک است نبوده و تنها شامل ۶ رنگ است. این ۶ رنگ به ترتیب در جهت افزایش فرکانس عبارت‌اند از: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش. البته گاهی اوقات قبل از رنگ آبی، رنگ نیلی را نیز وارد می‌کنند. رنگ‌هایی خارج از این لیست، نظیر صورتی، ارغوانی و … رنگ‌هایی هستند که از ترکیب طول موج‌های مختلف طیف مرئی حاصل شده‌اند. رنگ‌هایی که فقط از یک طول موج تشکیل شده باشند را رنگ‌های خالص (Pure Colors) یا رنگ‌های طیفی (Spectral Colors) می‌نامند.

طیف رنگی (Spectral Colors)

Spectral Colors

شکل (۳): طیف مرئی شامل ۶ رنگ اصلی قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش است. این رنگ‌ها به رنگ‌های خالص موسوم بوده که از یک طول موج (Monochromatic Light) تشکیل شده‌اند.

همان‌طور که اشاره کردیم، رنگ‌های خالص، رنگ‌هایی هستند که تنها از یک طول موج تشکیل شده‌اند. از این حیث به آن‌ نور، تک فرکانس یا نور تک رنگ (Monochromatic Light) می‌گویند. در جدول زیر محدوده باریک طول موجی، فرکانس و انرژی فوتون وابسته به رنگ‌های خالص آمده است. توجه داشته باشید به دلیل اینکه ممکن است چشم انسان‌ها کمی با یکدیگر متفاوت باشد، این محدوده‌ها تقریبی بوده و می‌توانند کمی متفاوت باشند.

رنگ طول موج (نانومتر) فرکانس (تراهرتز) انرژی فوتون وابسته (الکترون‌ولت)
بنفش 380 ~ 450 680 ~ 790 2.95 ~ 3.10
آبی 450 ~ 485 620 ~ 680 26.4 ~ 2.75
نیلی 485 ~ 500 600 ~ 620 2.48 ~ 2.52
سبز 500 ~ 565 530 ~ 600 2.25 ~ 2.34
زرد 565 ~ 590 510 ~ 530 2.10 ~ 2.17
نارنجی 590 ~ 625 480 ~ 510 2.00 ~ 2.10
قرمز 625 ~ 740 405 ~ 480 1.65 ~ 2.00


colors do animals see

همچنین طیف مرئی هر جانور گوناگون است و به عنوان مثال گنجشک ها حدود 45 نوع زرد را از هم تشخیص می دهند برای پیدا کردن غذای اعلا!!

۳ سال پیش
خوبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطلب خوبی بود ولی بهتر میشد که باقی طیف ها را هم توضیح بدی(البته دیگه به درس مربوط نبود)

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران