مقالات

مولودی خوانی

ولادت امام حسن مجتبی

وزارت فرهنگ


خلاصه :

مولودی خوانی ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

سلام
این فیلم آخریه مداحی برای شهادت امام حسن بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام
این فیلم آخریه مداحی برای شهادت امام حسن بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران