مقالات

مداحی از حال دلم کی باخبره حسین طاهری


خلاصه :

از حال دلم کی با خبره حق دارم اگه خوابم نبره...

از حال دلم کی با خبره؛ حق دارم اگه خوابم نبره!
رویای حرم توی سرمه؛ یک ساله دلم تنگ حرمه…
از کرب و بلا محرومم حسین؛ من با تو فقط آرومم حسین!
ای جانم خسین… ای جانم حسین!


بی کرب و بلا دنیا قفسه؛ این دربه دری والله بسه!
دلتنگ توییم آقا همگی؛ هرچی تو بخوای هرچی تو بگی
روزا رو دلم میشماره فقط، میخوام یا حسین شش گوشه ازت
ای جانم خسین… ای جانم حسین!

پیارسال
زیبا بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مداحی های بهتری هم از این مداح بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام عالیییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران