رویدادهای مدرسه

آخرين خبر

كارگاه چوب،كارگاه فلز

گزارش ترم اول


خلاصه :

كار كاگاهی وعملكرد دانش آموزان

خاطرتون هست گزارشی داشتيم از آنچه در كار گاه ميگذرد، حالا با گذشت چيزی در حدود يك ترم محصول عمل كرد بچه ها در كار گاه ذره ذره به بار نشسته است ، كار گاه چوب رحل قرآن ساخته دست خود دانش آموزان دبيرستان دوره اول شكلي به خود گرفته وبچه ها مشغول منبت روی آن هستند

در كارگاه فلز هم دانش آموزان چيزی از بچه های كارگاه چوب عقب تر نيستند آنها هم چكش برنجی خود را ساخته ودر هفته اخير بعد ازحديده دسته وسوهان كاری در حال آموزش پرداخت روی كار هستند 

به نظر من یکی از کلاس های خیلی خوب مدرسه میزان کلاس کارگاه است چون باعث تجربه در کار فنی می شود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران