معرفی

شفاعت حضرت فاطمه زهرا (س) ...


خلاصه :

مهریه حضرت زهرا، شفاعت گناهکاران...

بعد از ازدواج حضرت زهرا با امیرالمومنین، پیامبر ص مهریه حضرت زهرا س را ۵۰۰ درهم گفته بودند اما حضرت زهرا س مخالفت کردند و گفتند: پدر، دیگر زنان عرب هم مهریه شان دینار و درهم است. پس فرق من با آنان چیست؟ از تو خواهش میکنم این مهریه را رد کنی و از خدا بخواهی مهرم را شفاعت گناهکاران امت قرار دهد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و پارچه حریری آورد که در آن نوشته شده بود: مهریه فاطمه زهرا س را شفاعت گناهکاران امت پدرش قرار دادیم.

حضرت زهرا س وصیت کردند آن پارچه را از زیر کفن روی ایشان بگذارند و فرمود: روز قیامت که محشور میشوم این پارچه را روی دست بلند میکنم، و گناهکاران امت پدرم را شفاعت میکنم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۸ ۱
نویسنده: محمدعلی افضلی محمدعلی افضلی
۲ ۹۰ ۱
نویسنده: محمدعلی افضلی محمدعلی افضلی
۱ ۱۳۲ ۱
نویسنده: محمد حسام حاجی حسینی محمد حسام حاجی حسینی
۰ ۲۱ ۰
نویسنده: A.L.I ali akbarian A.L.I ali akbarian
۱۰ ۵۱۷ ۵
نویسنده: A.L.I ali akbarian A.L.I ali akbarian
۰ ۵۲۰ ۴
نویسنده: ᎥᏞᎥᎪ ᎠᎾᏞᎪᏆᎥ ᎥᏞᎥᎪ ᎠᎾᏞᎪᏆᎥ

پسران

دختران