معرفی

شفاعت حضرت فاطمه زهرا (س) ...


خلاصه :

مهریه حضرت زهرا، شفاعت گناهکاران...

بعد از ازدواج حضرت زهرا با امیرالمومنین، پیامبر ص مهریه حضرت زهرا س را ۵۰۰ درهم گفته بودند اما حضرت زهرا س مخالفت کردند و گفتند: پدر، دیگر زنان عرب هم مهریه شان دینار و درهم است. پس فرق من با آنان چیست؟ از تو خواهش میکنم این مهریه را رد کنی و از خدا بخواهی مهرم را شفاعت گناهکاران امت قرار دهد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و پارچه حریری آورد که در آن نوشته شده بود: مهریه فاطمه زهرا س را شفاعت گناهکاران امت پدرش قرار دادیم.

حضرت زهرا س وصیت کردند آن پارچه را از زیر کفن روی ایشان بگذارند و فرمود: روز قیامت که محشور میشوم این پارچه را روی دست بلند میکنم، و گناهکاران امت پدرم را شفاعت میکنم.

پیارسال
آفرين

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

زیبا بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران